Naši vývojáři:
Znají každé vlákno osobně!


Každý z našich vývojářů zná každý letokruh! Zkušenosti, vynalézavost, zvídavost a v neposlední řadě blízkost k našim zákazníkům - to je dřevo, se kterým jsou stmeleni naši vývojáři. Znají požadavky dřeva a jeho zpracování.

Z toho vyplývají kromě inovačních nápadů také skutečně promyšlené procesy a řešení.

  • Pečlivý výběr ekologických surovin
  • Vývoj nových surovin a formulací
  • Trvalý proces implementace zkušeností z praxe

Přitom jsou používány moderní technologie, které umožňují diferencované posouzení produktu v každé fázi jeho vývoje. S jejich pomocí probíhá také pravidelné testování, jak kvalita našich produktů impralan® vychází v porovnání s konkurenčními značkami na trhu.

V polovině 90 let jsme v Německu zavedli náš bezbiocidní vodou ředitelný systém povrchových úprav na dřevěné povrchy. Od té doby disponujeme kompletním programem vodou ředitelných i rozpouštědlových laků, které neustále dál vyvíjíme. Kvantový skok se nám podařil před několika lety s technologií RO-Max, která díky použití surovin na nanobázi přinesla úctyhodné zlepšení odolnosti povrchové úpravy vůči UV záření a tím také vůči působení povětrnostních vlivů.