Firma na prahu nové doby


V roce 1877 založit Dr. Carl Weyl chemickou továrnu Lindenhof C. Weyl v Mannheimu a tím položil základ k dlouholeté tradici. Od samého počátku jsme byli velmi inovativní. Například jsme se zabývali impregnací železničních pražců v době, kdy železnice byla teprve předzvěstí vzniku budoucí mobilní společnosti.

Od roku 1997 byla firma přejmenována na RÜTGERS Organics a od roku 2002 se pod značkou impra® soustředí výhradně na chemickou ochranu dřeva, zušlechťování dřeva a speciální řešení.

Hnací silou pokroku jsou tři faktory:

  • Pracujeme globálně.
  • Investujeme do rozvoje naší struktury.
  • Nabízíme inovativní produkty a služby.

 

Chronologický přehled:

1877   Dr. Carl Weyl zakládá chemickou továrnu Lindenhof C. Weyl & Cie. v Mannheimu
1905   Převzetí společností Rütgerswerke AG
1910-1912   

Přemístění výroby do Waldhofu v Mannheimu. Nový název firmy je: Chemická továrna Weyl AG., Mannheim-Waldhof

1949   Založení oddělení pro ochranu dřeva a požární ochranu
1963   Spuštění výroby chemikálií
1997   Přejmenování na RÜTGERS Organics GmbH
2002   Soustředění společnosti RÜTGERS Organics GmbH na obchod v oblasti produktů na ochranu dřeva a protipožární ochranu.
2005   Převzetí investiční skupinouInternational Chemical Investors GmbH