Technologie RO-Max – systém pro trvalou ochranu povrchu dřeva


 

Působením UV záření na film silovrstvé okenní lazury dochází ke štěpení vazeb polymerů pojiva. V důsledku toho film postupně ztrácí pružnost a nedokáže odolávat dilatačním pohybům dřeva v důsledku absorpce a odpařování vlhkosti a kolísání teplot. Tím se zvyšuje riziko tvorby trhlin. Významné jsou ale především chemické změny ve dřevě. Působením UV záření dochází k rozkladu ligninu a následně toho ke snížení přilnavosti mezi dřevem a lakovým filmem a v pokročilém stadiu degradace nastává odloupnutí laku od dřevěného podkladu.

Nová difuzní lazura s trojnásobnou ochranou proti UV záření impralan®- S100 a impralan®- S150 trvale prodlužuje životnost průmyslových povrchových úprav oken. Technologie RO-Max je založena na komplexní ochraně lazurového filmu kombinací pojiv stabilních vůči UV záření s organickými a anorganickými nanočásticemi, které přeměňují UV záření na teplo, které je odváděno do okolí, aniž by přitom způsobovalo znatelný ohřev okolního dřeva. Systém minimalizuje škodlivé působení UV záření na lazuru a dřevo okna a díky tomu výrazně prodlužuje dobu životnosti dřevěných oken.

Provedené testování povětrnostních vlivů dokládá výhody technologie RO-Max. Zatímco stávající běžné silnovrstvé lazury v případě mechanického poškození rychle ztrácejí přilnavost filmu k podkladu, zůstávají lazury vybavené technologií RO-Max ještě po 2letém působení povětrnostních vlivů bez znatelných změn.

Sortiment produktů značkyimpra®tak zaujme zejména výrobce dřevěných oken a vchodových dveří, výrobce dřevostaveb a dřevěných stavebních doplňků, výrobce městských a zahradních mobiliářů.