Aplikace


Aplikace stříkáním pomocí Airless

Airless je stříkací technologie na principu rozprašování laku bez vzduchu, ke kterému dochází pouze působením tlaku materiálu, na rozdíl od vzduchového rozprašování Airmix. Při této technologii se materiál vystaví v elektricky nebo pneumaticky poháněném čerpadle vysokému tlaku a materiál je protlačován tlakem až 250 barů tryskou. Zde dochází k rozptýlení materiálu do stříkacího paprsku.

Výhody:

  • Vysoký plošný výkon, snížená spotřeba materiálu
  • Snížená tvorba mlhy
  • Perfektní povrchy bez tvoření bublinek ve vrchní vrstvě, protože stříkání probíhá bez přívodu vzduchu.

Nevýhoda:

  • Velké opotřebení materiálu

Aplikace stříkáním pomocí Airmix

Při stříkání Airmix se k paprsku laku před výstupem z trysky přivádí přídavný vzduch. To zaručuje klidný a stabilní paprsek a rovnoměrnou vrstvu nanášeného laku. To umožňuje použití nižších tlaků.

Výhody:

  • Úspora materiálu
  • Menší opotřebení
  • Menší efekt odrážení lakovaného materiálu

Nevýhoda:

  • Větší množství rozprašované mlhy

Flutování

Racionální aplikační metoda s úspornou spotřebou materiálu na impregnace a mezivrstvy. Ve speciálních flutovacích zařízeních jsou dřevěné díly přepravované dopravníkovým systémem postřikovány s přebytkem materiálu v uzavřených systémech.

Máčení

Obzvlášť racionální aplikační metoda na základy a mezivrstvy, díky speciálním máčecím vanám téměř bezeztrátová. Jednotlivé dřevěné díly se zpravidla máčí ručně.

Elektrostatické lakování

Při lakování s podporou elektrostatického efektu se provádí stříkání metodou Airmix nebo Airless. Navíc jsou kapičky laku nabity stejným pólem, takže na sebe navzájem působí odpudivě, což výrazně zjemňuje rozstřik. Nabité kapičky se snaží vybít na uzemněném objektu. Ten pro tyto kapičky představuje přitažlivou sílu k uzemněnému lakovanému dílu. V závislosti na poměru účinku přitažlivé síly a zrychlení kapiček lze touto metodou výrazně snížit prostřik. Za optimálních podmínek lze efektivitu spotřeby materiálu při lakování zvýšit až na 90%.

Vakumat

Bezeztrátová metoda bez prostřiku, nezávislá na tvaru, používaná k povrstvování profilových prvků a ploch ve vakuu. V uzavřené skříni se aplikuje lak s přebytkem a vytvořením vakua je rovnoměrně opět odsáván. Změnou síly odsávání lze aplikovat různé laky v různých tloušťkách filmu. Precizní lakování po celém obvodu segmentu je možné v jednom pracovním kroku. Touto metodou jsou dosahovány zvlášť kvalitní povrchy. V závislosti na lakovém systému jsou dosahovány tloušťky filmu od 10 do 200 µ/m². Rovněž je možné dosahovat vysokých výrobních rychlostí.

Nanášení štětcem

Nejjednodušší způsob aplikace nátěrových hmot používaná zejména domácími kutily. V řemeslné oblasti se nanášení štětcem používá z důvodu časové náročnosti jenom ve speciálních případech, např. při lakování velkých konstrukčních dílů (např. lamelových nosníků) nebo k aplikaci laku na místa čerstvého řezu. Pro dosažení požadované tloušťky filmu je zpravidla nutné pracovat ve více krocích.