Záruční podmínky poskytované na povrchové úpravy impra®

„HOME“

 

Podmínky pro poskytování záruky na povrchové úpravy dřevěných oken

Předpokladem pro poskytnutí záruky na povrchové úpravy je splnění následujících technických podmínek:

 • systém lazurovací / krycí
 • aplikace doporučené skladby povrchové úpravy (4vrstvá / 3vrstvá / 2vrstvá) v předepsané tloušťce filmu
 • splnění předepsané třídy zatížení zabudovaných oken
 • použité dřeviny smrk, borovice, meranti, modřín, dub (rozdělení na jehličnaté dřeviny, listnaté dřeviny, modifikované dřevo)
 • prokazatelné každoroční provedení údržby instalovaných oken ošetřovacím balzámem

Omezení rozsahu poskytované záruky:

 • rodinné domy (objekty, bytové domy jsou ze záruky vyloučeny)
 • lokalita stavby ve vnitrozemí (přímořské oblasti jsou ze záruky vyloučeny)
 • nadmořská výška stavby max. 700 m n.m. (vyšší nadmořské výšky jsou ze záruky vyloučeny)
 • omezení výšky stavby na max. 3 nadzemní podlaží (výškové budovy jsou ze záruky vyloučeny)

Kritéria pro stanovení třídy zatížení zabudovaných oken

 • přesah střechy > 60 cm
 • hloubka zapuštění oken do líce fasády minimálně 10 cm
 • povrchová úpravy krycí nebo bílá; v případě lazurové povrchové úpravy musí být u oken instalovány rámové a křídlové okapnice

Definovaná třída zatížení

 • třída zatížení 0 = mírné   - platí při splnění všech 3 kritérií
 • třída zatížení 1 = střední             - platí při splnění 2 kritérií
 • třída zatížení 2 = silné    - platí při splnění alespoň 1 kritéria

Doporučené skladby povrchových systému impra®.