Odpeňovač impralan®-Entschäumer


Tekuté odpeňovacie aditívum pre produkty určené pre aplikáciu na polievacích zariadeniach alebo vakumatoch.

Redukuje tvorbu peny vo flutovacích zariadeniach a vakumatoch.

Vlastnosti:

  • Vysoko účinný
  • Dobre znášanlivý

Podrobné informácie nájdete v technickom liste.

Technický list

Ďalšie produkty