Aplikačná technika:
Princíp najkratšej cesty


Aplikačná technika je pre nás a našich zákazníkov úplne zásadná, pretože pracujeme s prírodným materiálom: s drevom. Naši aplikační technici sú špičkoví odborníci a praktici súčasne.
Podporujú našich zákazníkov, pomáhajú so vzorovaním, školia zamestnancov a sú stále k dispozícii pre poskytnutie rady. Dôležité pre nás sú krátke vzdialenosti. Skúsenosti našich odborníkov idú vždy ruka v ruke s vývojom produktov a zlepšovaním poskytovaných služieb.