Naši vývojári:
Poznajú každé vlákno osobne!


Každý z našich vývojárov pozná každý letokruh! Skúsenosti, vynaliezavosť, zvedavosť a v neposlednej rade blízkosť k našim zákazníkom - to je drevo, s ktorým sú stmelení naši vývojári. Poznajú požiadavky dreva a jeho spracovanie.

Z toho vyplývajú okrem inovačných nápadov taktiež skutočně premyslené procesy a riešenia.

  • Starostlivý výber ekologických surovín
  • Vývoj nových surovín a formulácii
  • Trvalý proces implementácie skúseností z praxe

Pritom sú používané moderné technológie, ktoré umožňujú diferencované posúdenie produktu v každej fáze jeho vývoja. S ich pomocou prebieha taktiež pravidelné testovanie, ako kvalita našich produktov impralan® vychádza v porovnaní s konkurenčnými značkami na trhu.

V polovici 90 rokov sme v Nemecku zaviedli náš bezbiocídny vodou riediteľný systém povrchových úprav na drevené povrchy. Od tej doby disponujeme kompletným programom vodou riediteľných i rozpúšťadlových lakov, ktoré neustále ďalej vyvíjame. Kvantový skok sa nám podaril pred niekoľkými rokmi s technológiou RO-Max, ktorá vďaka použitiu surovín na nanobázi priniesla úctyhodné zlepšenie odolnosti povrchovej úpravy voči UV žiareniu a tým taktiež voči pôsobeniu poveternostných vplyvov.