Aktívne riadime budúcnosť


Inováciami na našich trhoch vytvárame pridanú hodnotu pre zákazníkov. Spolupráca na rámcových podmienkach v našom obore prestavuje našu osobnú potrebu, ktorá nám umožňuje spoluvytvárať hranice pre budúcnosť. Preto má aktívna účasť vo zväzoch celkom nezastupiteľnú úlohu.

Naše členstvo vo zväzoch: