Firma na prahu novej doby


V roku 1877 založil Dr. Carl Weyl chemickú továreň Lindenhof C. Weyl v Mannheime a tým položil základ dlhoročnej tradície. Od samého počiatku sme boli veľmi inovatívni. Napríklad sme sa zaoberali impregnáciou železničných pražcov v dobe, kedy železnica bola len na počiatku vzniku budúcej mobilnej spoločnosti.

Od roku 1997 bola firma premenovaná na RÜTGERS Organics a od roku 2002 sa pod značkou impra® sústreďuje výhradne na chemickú ochranu dreva, zušľachťovanie dreva a špeciálne riešenia.

Hnacou silou pokroku sú tri faktory:

  • Pracujeme globálne.
  • Investujeme do rozvoja našej štruktúry.
  • Ponúkame inovatívne produkty a služby.

 

Chronologický prehľad:

1877   Dr. Carl Weyl zakladá chemickú továreň Lindenhof C. Weyl & Cie. v Mannheime
1905   Prevzatie spoločnosťou Rütgerswerke AG
1910-1912   

Premiestnenie výroby do Waldhofu v Mannheime. Nový názov firmy je: Chemická továreň Weyl AG., Mannheim-Waldhof

1949   Založenie oddelenia pre ochranu dreva a požranu ochranu
1963   Spustenie výroby chemikálií
1997   Premenovanie na RÜTGERS Organics GmbH
2002   Sústredenie spoločnosti RÜTGERS Organics GmbH na obchod v oblasti produktov na ochranu dreva a protipožiarnu ochranu.
2005   Prevzatie investičnou skupinouInternational Chemical Investors GmbH