Propagujeme otvorenosť a blízkosť


Ako stredne veľká firma sa usilujeme o priamu a cielenu blízkosť voči našim zákazníkom a partnerom. Realizujeme intenzívnu výmenu informácii, na všetkých úrovniach riadenia sme vždy otvorení novým veciam a usilujeme sa o spoločné hľadanie optimalizovaných riešení.

Naše inovácie sú kľúčom k nášmu úspechu. Ale taktiež blízkosť k našim zákazníkom. Tu ponúkame výrazné výhody: Pevné kontaktné osoby, rýchle doby pre odozvy alebo tiež priamy kontakt s oddelením nášho vývoja. 

Nekompromisnú orientáciu na zákazníka realizujeme na všetkých úrovniach firmy. Naša plochá hierarchia nám umožňuje vždy rýchlo a pružne reagovať.