Ponúkame udržateľnosť "Made in Germany"


Základom našej stratégie udržateľnosti sú 3 zásady:

Ekologická zodpovednosť
Chránime drevo vhodnými prípravkami proti škodcom. Naše produkty predstavujú už po celú radu rokov optimálnu ochranu pri maximálnej orientácii na ochranu životného prostredia. Pretože sa v Nemecku potýkame s najvyššími nárokmi na ochranu životného prostredia z celého sveta, nie je sa čo diviť, že v tomto ohľade naša ochrana životného prostredia "Made in Germany" kladie merítka. Účinná ochrana a ochrana životného prostredia sú pre nás hlavnými hnacími motormi pre inovácie. Naše produkty a služby nastavujú latku na celom svete vďaka svojej dlhej životnosti, účinnosti a zlučiteľnosti so životným prostredím. 

Ekonomická zodpovednosť
V posledných rokoch sme dosiahli veľmi pozitívne výsledky. Hlavne v medzinárodnej oblasti sme sa veľmi intenzívne angažovali a etablovali sa na mnohých nových trhoch. Máme zastúpenie vo všetkých významných rozvojových regiónoch. Vďaka tomu môžeme našim zamestnancom, partnerom a zákazníkom ponúknuť istotu, stálosť a perspektívu do budoucnosti.    

Spoločenská zodpovednosť
Zelený bod - duálny systém Duales System Deutschland GmbH

 

Systém recyklácie plechových obalov Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH

Blauer Engel (Ekologický symbol Nemeckého ministerstva pre životné prostredie)

Symbol kvality dozorujúcich inštitúcii

Prípravky na ochranu dreva RAL