Aplikácie


Aplikácia striekaním pomocou Airless

Airless je striekacia technológia na princípe rozprašovania laku bez vzduchu, ku ktorému dochádza pôsobením tlaku materiálu, na rozdiel od vzduchového rozprašovania Airmix. Pri tejto technológii sa materiál vystaví v elektricky alebo pneumaticky poháňanom čerpadle vysokému tlaku a materiál je pretláčaný tlakom až 250 barov tryskou. Tu dochádza k rozptýleniu materiálu do striekacieho lúča.

Výhody:

  • Vysoký plošný výkon, znížená spotreba materiálu
  • Znížená tvorba hmly
  • Perfektné povrchy bez tvorby bubliniek vo vrchnej vrstve, pretože striekanie prebieha bez prívodu vzduchu.

Nevýhoda:

  • Veľké opotrebenie materiálu

Aplikácia striekaním pomocou Airmix

Pri striekaní Airmix sa k paprsku laku pred výstupom z trysky privádza prídavný vzduch. To zaručuje kľudný a stabilný lúč a rovnomernú vrstvu nanášeného laku. To umožňuje použitie nižších tlakov.

Výhody:

  • Úspora materiálu
  • Menšie opotrebenie
  • Menší efekt odrážania lakovaného materiálu

Nevýhoda:

  • Väčšie množstvo rozprašovanej hmly

Flutovanie

Racionálna aplikační metóda s úspornou spotrebou materiálu na impregnácie a medzivrstvy. V špeciálnych flutovacích zariadeniach sú drevené diely, prepravované dopravníkovým systémom, postrekované s prebytkom materiálu v uzatvorených systémoch.

Máčanie

Zvlášť racionálna aplikačná metóda na základy a medzivrstvy, vďaka špeciálnym máčacím vaniam takmer bezstratová. Jednotlivé drevené diely sa obvykle máčajú ručne.

Elektrostatické lakovanie

Pri lakovaní s podporou elektrostatického efektu sa realizuje striekanie metódou Airmix alebo Airless. Navyše sú kvapôčky laku nabité rovnakým nábojom, takže na seba navzájom pôsobia odpudivo, čo výrazne zjemňuje rozstrek. Nabité kvapôčky se snažia vybiť na uzemnenom objekte. Ten pre tieto kvapôčky predstavuje príťažlivú silu k uzemnenému lakovanému dielu. V závislosti na pomere účinku príťažlivej sily a zrýchlení kvapôčok je možné touo metódou výrazne znížiť prestreky. Pri optimálnych podmienkach je možné zvýšiť efektivitu spotreby materiálu až na 90%.

Vakumat

Bezstratová metóda bez prestrekov, nezávislá na tvare, používaná na povrstvovanie profilových prvkov a plôch vo vákuu. V uzavretej skrini sa aplikuje lak s prebytkom a vytvorením vákua je rovnomerne opäť odsávaný. Zmenou sily odsávania je možné aplikovať rôzne laky v rôznych hrúbkach filmu. Precízne lakovanie po celom obvode lakovaného prvku je možné v jednom pracovnom kroku. Touto metódou sú dosahované obzvlášť kvalitné povrchy. V závislosti na lakovom systéme sú dosahované hrúbky filmu od 10 do 200 µ/m². Zároveň je možné dosahovať vysoké výrobné rýchlosti.

Nanášania štetcom

Najjednoduchší spôsob aplikáce náterových hmôt používaný hlavne domácimi kutilmi. V remeslnej oblasti sa nanášanie štetcom používa z dôvodu časovej náročnosti len v špeciálnych prípadoch, napr. pri lakování veľkých konštrukčných dielov (napr. lamelových nosníkov) alebo pri aplikácii laku na miesta čerstvého rezu. Pre dosiahnutie požadovanej hrúbky filmu je obvykle nutné pracovať vo viacerých krokoch.