Záručné podmienky poskytované na povrchové úpravy impra®

 

Podmienky pre poskytovanie záruky na povrchové úpravy drevených okien

Predpokladom pre poskytnutie záruky na povrchové úpravy je splnenie nasledujúcich technických podmienok

 • systém lazúrovací / krycí
 • aplikácia doporučenej skladby povrchovej úpravy (4vrstvá / 3vrstvá / 2vrstvá) v predpísanej hrúbke filmu
 • splnenie predpísanej triedy zaťaženia zabudovaných okien
 • použité dreviny smrek, borovica, meranti, smrekovec, dub (rozdelenie na ihličnaté dreviny, listnaté dreviny, modifikované drevo)
 • preukázateľné každoročné prevedenie údržby inštalovaných okien ošetrovacím balzamom 

Obmedzenie rozsahu poskytovanej záruky

 • rodinné domy (objekty, bytové domy sú zo záruky vylúčené)
 • lokalita stavby vo vnútrozemí (prímorské oblasti sú zo záruky vylúčené)
 • nadmorská výška stavby max. 700 m n.m. (vyššie nadmorské výšky sú zo záruky vylúčené)
 • obmedzenie výšky stavby na max. 3 nadzemné podlažia (výškové budovy sú zo záruky vylúčené)

Kritériá pre stanovenie triedy zaťaženia zabudovaných okien

 • presah strechy > 60 cm
 • hĺbka zapustenia okien do fasády minimálne 10 cm
 • povrchová úpravy krycia alebo biela; v prípade lazúrové povrchové úpravy musia byť na oknách inštalované rámové a krídlové okapnice

Definovaná trieda zaťaženia (TZ)

 • TZ 0 = mierne     - platí pri splnení všetkých 3 kritérií
 • TZ 1 = stredné     - platí pri splnení 2 kritérií
 • TZ 2 = silné         - platí pri splnení aspoň 1 kritéria

 

Doporučené skladby povrchových systémov impra®.