Aplikáce v praxi:
Spoľahlivé a kreatívne použitie dreva! 


Vítame Vás medzi našimi referenciami. Prečítajte si niekoľko príkladov o tom, ako mnohostranné sú produkty impra® Produkty určené jednak na povrchové úpravy, ale aj ako impregnácie. Získate dobrý prehľad o aplikačných možnostiach a otvorenosti pre kreativitu, ktoré poskytujú drevo a naše náterové hmoty.

Referencie