Výroba okien: (Rámy a krídla, stĺpiky a paždíky, zimné záhrady, drevené okná, drevohliníkové okna)
Know-how od profesionálov pre profesionálov.


Ponuka našich produktov impra® je zladená s potrebami priemyselnej výroby okien a je doplňovaná ponukou našich služieb. Profesionálni výrobcovia okien majú k dispozícii náš tím odborných predajcov a poradcov a priamu väzbou na oddelenie nášho výskumu a vývoja. Spoločne nájdeme vhodné riešenie rôznych požiadaviek, pretože ako znalci dreva naši odborníci vychádzajú priamo z materiálu a vždy presne vedia, ako sa ktorý produkt pri spracovaní bude chovať.

Výrobný program impralan®

Základné nátery

Transparentné medzivrstvy a vrchné vrstvy

Krycie medzivrstvy a vrchné vrstvy

Doplnkové produkty