Súhlas so spracovaním osobných údajov a ich využitím výhradne na uvedené účely.

Súhlasím so zhromaždením, spracúvaním a použitím mojich osobných údajov spoločnosťou IMPRA konajúcej prostredníctvom IMPRA SLOVENSKO, s.r.o., IČO: 47 326 549 (IMPRA) pre účely kontaktu, spracovania a doručenia objednávok, na reklamné účely a na ochranu jej legitímnych podnikateľských záujmov týkajúcich sa poradenstva a podpory súčasných aj budúcich zákazníkov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa, v zmysle zákona č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov).

Som si vedomý, že

(i) tento súhlas je dobrovoľný, (ii) mám právo ho kedykoľvek odvolať a (iii) v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov mám právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o mne spracúvané; informácie o spracúvaní mojich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli moje osobné údaje získané; zoznam mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu mojich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov.

Ďalšie práva dotknutej osoby obsahuje § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.